Το σωματείο

Το Διεθνές Μουσικό Σωματείο Gina Bachauer ιδρύθηκε το 1979 και έχει θέσει ως βασικούς του σκοπούς πρώτον να διατηρήσει με κάθε δυνατό μέσο ζωντανή τη μνήμη της αξέχαστης Gina Bachauer και δεύτερον να προσφέρει υποτροφίες σε ταλαντούχους νέους πιανίστες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

Το τρέχον Δ.Σ. του Διεθνούς Μουσικού Σωματείου Gina Bachauer είναι το εξής:

Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Π. Καράμπελας-Σγούρδας

Αντιπρόεδρος
Δάφνη Χρυσοσπάθη

Γενική Γραμματέας
Δανάη Ράλλη

Ταμίας
Λίτσα Αναστασίου

Μέλη
Γιάννης Αγρανιώτης

Μαίρη Βέργου

Δρ Αλέξανδρος Θεοχάρης

Αντιγόνη Μανασσή

Ρένα Παπαγεωργίου