24 Απριλίου 2024

9ος Πανελλήνιος Μουσικός Διαγωνισμός Μαρίας Χαιρογιώργου-Σιγάρα

Πρόσκληση Ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Π. Καράμπελας-Σγούρδας και τα μέλη του Δ.Σ. του Διεθνούς Μουσικού Σωματείου Gina Bachauer έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στις ακροάσεις του […]