ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΤο Διεθνές Μουσικό Σωματείο Gina Bachauer προκηρύσσει διαγωνισμό για την χορήγηση μίας (1) υποτροφίας πιάνου, για ανώτερες σπουδές στο εξωτερικό.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι διπλωματούχοι του πιάνου, Έλληνες ή Κύπριοι υπήκοοι, ηλικίας μέχρι 25 ετών οι θήλεις και μέχρι 27 ετών οι άρρενες.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με ακροατήριο την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2011 στις 10 π.μ. στην Αίθουσα Συναυλιών του Ωδείου Αθηνών (Βασ. Γεωργίου Β’ 17-19).

Η Εξεταστική Επιτροπή του διαγωνισμού όρισε την ακόλουθη εξεταστέα ύλη:

1. J. S. Bach: Ένα Πρελούδιο και Φούγκα από το «Καλώς Συγκερασμένο Κλειδοκύμβαλο».
2. L. van Beethoven: Μία Σονάτα (εξαιρούνται οι: Op. 14 αρ. 1 και αρ. 2, Op. 49 αρ. 1 και αρ.2, Op. 78 και Op. 79).
3. Ένα μεγάλο ρομαντικό έργο της εκλογής του διαγωνιζομένου διάρκειας δεκαπέντε ως είκοσι λεπτών.
4. Μία δεξιοτεχνική Σπουδή (από τις Σπουδές των εξής συνθετών: F. Chopin, F. Liszt, S. Rachmaninov, A. Scriabin, S. Prokofiev, C. Debussy, B. Bartók, I. Stravinsky, G. Ligeti).
5. Ένα έργο μεγάλου συνθέτη του 20ού αιώνα διάρκειας περίπου δέκα ως δεκαπέντε λεπτών.
6. Υποχρεωτικό έργο για όλους τους διαγωνιζόμενους: F. Liszt- Impromptu, S. 191.

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής τους μαζί με αντίγραφο του διπλώματος πιάνου, πιστοποιητικό γεννήσεως Δήμου ή Κοινότητας, καθώς και βεβαίωση αποδοχής από αναγνωρισμένη Σχολή του εξωτερικού, στην οποία επιθυμούν να σπουδάσουν, στη Γραμματεία του Ωδείου Αθηνών (Βασ. Γεωργίου Β’ 17-19, Υπ΄ όψιν κ. Δημητρίου Μαρίνου) μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2011. Στην αίτηση θα αναγράφονται οι συνθέτες, οι τίτλοι και η διάρκεια των έργων που θα εκτελεσθούν.
Η υποτροφία είναι διαρκείας ενός (1) σχολικού έτους και μπορεί να ανανεωθεί.
Οι αποφάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής είναι ανέκκλητες.
Σε περίπτωση ανάγκης η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να συνεχίσει την εξέταση των υποψηφίων χωρίς ακροατήριο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Λέττη Παππά, στο τηλέφωνο 6932880839.

Εκ μέρους του Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Π. Καράμπελας-Σγούρδας