Το σωματείο

Το Διεθνές Μουσικό Σωματείο Gina Bachauer ιδρύθηκε το 1979 και έχει θέσει ως βασικούς του σκοπούς πρώτον να διατηρήσει με κάθε δυνατό μέσο ζωντανή τη μνήμη της αξέχαστης Gina Bachauer και δεύτερον να προσφέρει υποτροφίες σε ταλαντούχους νέους πιανίστες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.


Το τρέχον διοικητικό συμβούλιο του Διεθνούς Μουσικού Σωματείου Gina Bachauer είναι το εξής:

Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Π. Καράμπελας-Σγούρδας

Αντιπρόεδρος
Θέκλα Μαρινίδη

Γενική Γραμματέας
Μόλλυ Ψηλού

Ταμίας
Αικατερίνη Βικάτου

Μέλη
Βασιλική Μανιάκα
Μαρία Μπελόνια
Παύλος Γιαλλουράκης
Τίτος Γουβέλης

Υπεύθυνη Προβολής και Δημοσίων Σχέσεων
Δανάη Ράλλη