Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Π. Καράμπελας-Σγούρδας

Αντιπρόεδρος
Δάφνη Χρυσοσπάθη

Γενική Γραμματέας
Δανάη Ράλλη

Ταμίας
Αικατερίνη Βικάτου

Μέλη
Αλεξάνδρα Βουβουσίρα
Αικατερίνη Καψή
Βασιλική Μανιάκα
Γιάννης Αγρανιώτης