Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Π. Καράμπελας-Σγούρδας

Επίτιμος Πρόεδρος
Γιάννης Αμαραντίδης

Αντιπρόεδρος
Δάφνη Χρυσοσπάθη

Γενική Γραμματέας
Δανάη Ράλλη

Ταμίας
Ευαγγελία Αναστασίου

Μέλη
Γιάννης Αγρανιώτης
Μαίρη Βέργου
Αλέξανδρος Θεοχάρης
Λίλα Λαλαούνη
Αντιγόνη Μανασσή
Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου
Ειρήνη Παπαγεωργίου