Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Π. Καράμπελας-Σγούρδας

Αντιπρόεδρος
Δάφνη Χρυσοσπάθη

Γενική Γραμματέας
Δανάη Ράλλη

Ταμίας
Λίτσα Αναστασίου

Μέλη
Γιάννης Αγρανιώτης

Μαίρη Βέργου

Δρ Αλέξανδρος Θεοχάρης

Αντιγόνη Μανασσή

Ρένα Παπαγεωργίου