Ετήσια Γενική Απολογιστική Συνέλευση του Διεθνούς Μουσικού Σωματείου Gina BachauerΑξιότιμα Μέλη του Διεθνούς Μουσικού Σωματείου Gina Bachauer,
Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Μουσικού Σωματείου Gina Bachauer, σας προσκαλούν στην Ετήσια Απολογιστική Γενική Συνέλευση του Σωματείου και σε Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020, ώρα 7.00 μ.μ. στην οικία του κυρίου Αλέξανδρου Θεοχάρη, Χρυσολωρά 22,  Αθήνα, και σε περίπτωση μη απαρτίας, την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 7.00 μ.μ., πάλι στην οικία του κυρίου Αλέξανδρου Θεοχάρη. Προς αποφυγή ταλαιπωρίας τους, τα μέλη παρακαλούνται όπως προσέλθουν απευθείας στις 2 Φεβρουαρίου, οπότε, σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου, η Γενική Συνέλευση δύναται να λάβει χώρα άνευ περιορισμών απαρτίας (ώρα προσέλευσης 18.45).

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
-Ανάγνωση Πεπραγμένων του έτους 2019 από τον Πρόεδρο.
-Ανάγνωση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2019.
-Ανακοινώσεις δραστηριοτήτων για το έτος 2020 από τον Πρόεδρο.
-Αρχαιρεσίες.

-Κοπή πίτας νέου έτους.

 

Πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης θα υπάρχει δυνατότητα για όσα μέλη επιθυμούν, να τακτοποιήσουν τυχόν οικονομικές τους εκκρεμότητες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προσβλέπει στην παρουσία και συμμετοχή των μελών και εύχεται το Νέο Έτος να είναι ευφρόσυνο, ευτυχές και καρποφόρο.

 

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2020

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Π. Καράμπελας-Σγούρδας

Η Γενική Γραμματέας

Δανάη Ράλλη